Podaci o emitentu

Adresa Preobraženska 16
Telefon + 387 52 411 492
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 37 0 37 20,00 0,00 20,00
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 41 0 41 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ZMIJANJAC MIRKO 35,10081135,100811
PAVIĆ RANKO 29,90100929,901009
PREF AD BANJA LUKA 9,9999499,999949
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0001015,000101
BURAZOR MIODRAG 2,2841722,284172
BURAZOR SLAVKO 2,0212742,021274
MANDIĆ MIRKO 1,5119111,511911
BUĆMA RANKO 1,2983071,298307
VIŠNJIĆ DEJAN 0,9532550,953255
MANDIĆ SLAVKO 0,9532550,953255

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mirko Zmijanac direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata