Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Petrovo

Podaci o emitentu

Adresa Petrovo bb
Telefon + 387 53 260 055
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 42 0 42 20,01 0,00 20,01
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 64,99 0,00 64,99
UKUPNO 45 0 45 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 64,98814864,988148
PREF AD BANJA LUKA 10,00035410,000354
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0001775,000177
JEREMIĆ NEBOJŠA 1,8986521,898652
VUKOJEVIĆ PERO 1,7441661,744166
JOVIČIĆ STOJKO 1,4198621,419862
SIMIĆ RANKO 1,0495651,049565
STJEPANOVIĆ VOJISLAV 0,8950790,895079
SAMARDŽIĆ LJUBIŠA 0,7099310,709931
ŠEŠLAK TOMISLAV 0,5401130,540113

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1982. godine. Bavi se pružanjem veterinarskih usluga i trgovinom.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Branislav Jeremić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Stojko Jovičić predsjednik
Zoran Trifković član
Nebojša Jeremić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Katanić predsjednik
Novak Trifković član
Boško Vasić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata