Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Oslobodioca 48
Telefon + 387 59 220 151
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 9 0 9 17,58 0,00 17,58
5%-10% 2 0 2 17,42 0,00 17,42
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 12 0 12 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AGRO-EKO DOO TREBINJE 64,99941164,999411
PREF AD BANJA LUKA 9,9998149,999814
VUKOVIĆ MATIJA 7,4192977,419297
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999074,999907
JOVIĆ DOBRIVOJE 2,4999542,499954
SPAIĆ MILAN 1,6131331,613133
ČIVČIĆ LUKA 1,6131331,613133
BANJAK DALIBOR 1,6131331,613133
KOSOVIĆ MILICA 1,6131331,613133
ČIVČIĆ ROSA 1,6131331,613133

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Bošnjak direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marko Riđišić predsjednik
Spaso Delić član
Igor Ivanišević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Pero Jelačić predsjednik
Snežana Grbović član
Ilija Miljanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata