Akcionarsko društvo "VETERINARSKA STANICA" Ugljevik

Podaci o emitentu

Adresa Modran bb
Telefon + 387 55 776 237
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 141 0 141 13,02 0,00 13,02
5%-10% 4 0 4 26,06 0,00 26,06
10%-25% 4 0 4 60,92 0,00 60,92
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 149 0 149 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NOVAKOVIĆ PREDRAG 24,27610924,276109
PAVIĆ JELENA 13,51636213,516362
JELUŠIĆ DRAGAN 11,95758111,957581
HUJDUROVIĆ JASMINKA 11,17020411,170204
NOVAKOVIĆ TOMO 7,8657797,865779
TOMIĆ DRAGO 6,9194906,919490
TODOROVIĆ TOMISLAV 6,1951996,195199
MILJANOVIĆ MIKO 5,0820125,082012
NOVAKOVIĆ VASO 3,7005103,700510
PREF AD BANJA LUKA 3,6102733,610273

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Predrag Novaković direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Jelušić predsjednik
Drago Tomić član
Tomo Novaković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata