Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 71
Telefon + 387 53 241 368
Web www.zrs-rs.com
Email kabinet@zrs-rs.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.832 110 1.942 21,67 4,41 26,08
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 63,92 0,00 63,92
UKUPNO 1.834 110 1.944 95,59 4,41 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 63,92200063,922000
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUND 1,0720001,072000
ČOLIĆ ALEKSANDAR 0,9480000,948000
SRDIĆ STEVO 0,9420000,942000
"R&S COMPANY" DOO PRNJAVOR 0,5700000,570000
SLAVINJAK ĐORĐE 0,4580000,458000
KANTAR NIKOLA 0,4400000,440000
PELEMIŠ ZDRAVKO 0,4360000,436000

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slađan Jović generalni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Zelenković izvršni direktor
Željko Radić izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dijana Kalenić predsjednik
Dobrivoj Pančić zamjenik predsjednika
Slavica Živković član
Aleksander Ignjić član
Dejan Narić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata