ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa MILANA RAKIĆA 1
78000
Telefon 051 320 230
Web www.kristalinvest.com
Email info@kristalinvest.com
Emisije emitenata

-

Profil Društva za upravljanje:
Podaci o Društvu za upravljanje su dostupni u Prospektu i Statutu Kristal Invest Fonda.

Management Company - Profile:
Profile of the Management Company are available at the Prospectus and Statute of the Kristal Invest Fund.

 

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata