Podaci o emitentu


Krajina osiguranje a.d. Banja Luka

Adresa BRAĆE PANTIĆA 2
78000 BANJA LUKA
Telefon051 228 833
Faks051 228 844
Web
Email
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja KROS-R-A

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.10.2020.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 34,88531934,885319
AGGARWAL NAVEEN 25,27709825,277098
GUPTA NEETE 25,20506925,205069
ZU EURO EX-EURODENTAL BANJA LUKA 11,01821011,018210
IDEAL-KOMPANI DOO BANJA LUKA 3,0598053,059805
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA 0,1057200,105720
STRIKA DRAGAN 0,0731630,073163
DI OMAR AD KNEŽEVO PO - U STEČAJU 0,0437510,043751
MH ERS - ZP ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA 0,0351910,035191
BANJA LAKTAŠI AD LAKTAŠI 0,0351910,035191
IMAKO AD BANJA LUKA 0,0351910,035191

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.10.2020.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 46 0 46 3,61 0,00 3,61
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 11,02 0,00 11,02
> 25% 1 2 3 34,89 50,48 85,37
UKUPNO 48 2 50 49,52 50,48 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Mira Teodorović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Gajić predsjednik
Mirko Bošnjak član
Nenad Đekić član
Radojica Đukić član
Aleksandar Ljuboja član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]