"KRAJINA OSIGURANjE" akcionarsko društvo Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Braće Pantića 2
Telefon + 387 51 228 820
Web www.krajinaosiguranje.ba
Email kros@inecco.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 44 0 44 1,73 0,00 1,73
5%-10% 1 0 1 5,38 0,00 5,38
10%-25% 0 2 2 0,00 24,64 24,64
> 25% 1 0 1 68,25 0,00 68,25
UKUPNO 46 2 48 75,36 24,64 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PRIJEDORPUTEVI AD, PRIJEDOR 68,25262168,252621
AGGARWAL NAVEEN 12,33574012,335740
GUPTA NEETE 12,30059212,300592
ZU EURO EX-EURODENTAL BANJA LUKA 5,3771095,377109
IDEAL-KOMPANI DOO BANJA LUKA 1,4932461,493246
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA 0,0515980,051598
STRIKA DRAGAN 0,0357060,035706
ODS ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA 0,0171770,017177
IMAKO AD BANJA LUKA 0,0171770,017177
TERME LAKTAŠI DOO LAKTAŠI 0,0171770,017177

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Mile Janjić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandra Dimić predsjednik
Dragan Trkulja član
Katarina Grahovac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata