Podaci o emitentu


Rafinerija ulja a.d. Modriča

Adresa VOJVODE STEPE 49
74480 MODRIČA
Telefon053 810 111
Faks053 812 541
Web www.modricaoil.com
Email info@modricaoil.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja RFUM-R-A
-

Blizu 50 godina Rafinerija ulja a.d. Modriča je prepoznatljiv proizvođač ulja i maziva na tržištu bivše Jugoslavije i Zapadne Evrope.
Osnovana je daleke 1954. godine kao hemijska zanatska radnja. Brz razvoj postiže šezdesetih godina prošlog vijeka, kada se u okvirima naftne industrije Bosne i Hercegovine transformiše u modernog proizvođača maziva sa spacifičnom strukturom ulja za motore sa unutrašnjim sagorjevanjem, robne marke OPTIMA i MAXIMA, sinonima firme i njenog poznatog imidža na tržištu maziva.
Šezdesetih godina prošlog vijeka je definisana strategija razvoja sa savremenom proizvodnjom hidrokrekovanih baznih ulja, parafina i drugih derivata mineralnog porijekla, sirovina za farmaceutsku, tekstilnu i elektro industriju. Osamdesetih godina prošlog vijeka, nakon puštanja u eksploataciju kapaciteta za proizvodnju hidrokrekovanih baznih ulja, u saradnji sa instistutima i fakultetima, rafinerija je ušla u razvoj tehnologija aditiva na bazi cinkditiofosfata i anhidrida maleinske i ftalne kiseline, proizvoda visoke tehnologije u oblasti nafte i derivata, komponenti u proizvodnji maziva.
Istraživanja, u koja su uložena znatna sredstva, su napuštena sa izbijanjem rata 1992. godine.
Izvaredan stručni potencijal stvaran dugogodišnjim ulaganjem u obrazovanje je omogućio veoma uspješnu i korisnu poslovno-tehničku saradnju sa partnerima od značaja: Zavodima Crvena Zastava Kragujevac, RMK Zenica, RTB Bor, naučno-stručnu saradnju sa institutima: Vinča, Žarkovo, te laboratorijama instituta: Ford, Mercedes, Amoco i Rhen-Chemie, tehnološkim i mašinskim fakultetima: Zagreb, Tuzla, Beograd, Mostar i Sarajevo, tehničkim akademijama Hanovera i Esslingena i konačno, proizvodno-komercijalnu saradnju sa Castrolom, BP i Wintersal-om.
Uporedo sa razvojem savremenih tehnologija, puna pažnja je posvećivana održavanju zdrave životne okoline razvojem sekundarnih kapaciteta rafinacije korišćenih ulja i prerade upotrebljenih bačava, te kapaciteta za hemijski tretman otpadnih voda i soldifikaciju gurdona.

Deset najvećih akcionara

Datum: 8.8.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AO NEFTEGAZINKOR 75,65146775,651467
NESTRO PETROL AD BANJA LUKA 13,05064613,050646
BANK SAINT-PETERSBURG PJSC 3,2236003,223600
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 0,8720080,872008
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,3701460,370146
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,3142360,314236
KUZMANOVIĆ SRĐAN 0,1967910,196791
NEŠKOVIĆ OSIGURANJE AD BIJELJINA 0,0746980,074698
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 0,0633270,063327
ĐOKIĆ STEVO 0,0551700,055170

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.8.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 3.667 222 3.889 7,17 4,13 11,30
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 13,05 0,00 13,05
> 25% 0 1 1 0,00 75,65 75,65
UKUPNO 3.668 223 3.891 20,22 79,78 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Jevgenij Kočnev direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]