Akcionari:

NAPOMENE:

››› Naziv, odnosno ime i prezime akcionara, ne određuje jednoznačno pravno/fizičko lice.
››› Prikazani su samo akcionari iz liste deset najvećih akcionara.

NazivOznakaEmitent% učešćaDatum
upisa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDEKBLElektrokrajina a.d. Banja Luka1,13049213.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDELDOElektro Doboj a.d. Doboj1,00568613.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDFSTHFabrika stočne hrane a.d. Nova Topola - u stečaju0,71758613.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDGLSGGlas Srpski - grafika a.d. Banja Luka0,23171213.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDGPISGas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale16,51677213.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDGRNRGrađevinar a.d. Novi Grad - u stečaju11,82401213.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDHEDRHidroelektrane na Drini a.d. Višegrad0,84041913.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDIPBLIndustrijske plantaže a.d. Banja Luka3,07455813.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDJLLCJelšingrad Livar Livnica čelika a.d. Banja Luka1,36234213.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDKDVODunav osiguranje a.d. Banja Luka0,26920813.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDPKVLPekarstvo a.d. Vlasenica - u likvidaciji29,77802613.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDPZBLPoslovna zona a.d. Banja Luka3,07455813.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDRATARatarstvo a.d. Nova Topola - u stečaju1,59640513.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDSKBLŠipad - Krajina a.d. Banja Luka1,97171613.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDSTORStočar a.d. Banja Luka1,31976113.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDVDBLVodovod a.d. Banja Luka3,75087113.6.2024.
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FONDVDVDVodovod a.d. Doboj11,01345513.6.2024.

Dodatne pretrage

Pretraga po prvom slovu

A B C D E F G H I J K
L M N O P R S T U V Z

Pretraga po nazivu hartije

Unesite bar jedno slovo iz oznake ili naziva HOV.

Hartije iz indeksa

Upravni ili nadzorni odbor

Unesite bar tri slova iz imena člana upravnog ili nadzornog odbora.

Akcionari

Unesite bar tri slova iz naziva akcionara.