Društvo za proizvodnju i promet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda "VITAMINKA" AD Banja Luka

Objave

31.5.2022. 16:12 Vitaminka a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2021. godinu
17.2.2022. 14:01 Vitaminka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 2. vanredne Skupštine akcionara
17.2.2022. 08:56 Vitaminka a.d. Banja Luka saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara
29.11.2021. 13:52 Vitaminka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 20. Skupštine akcionara
29.11.2021. 13:52 Vitaminka a.d. Banja Luka saziva 20. redovnu Skupštinu akcionara
29.11.2021. 13:13 Vitaminka a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2020. godinu
25.11.2021. 13:36 Uvrštenje hartija od vrijednosti na slobodno tržište - tržište akcija i slobodno tržište - tržište obveznica
1.9.2021. 13:44 Uvrštenje hartija od vrijednosti na segment hartije od vrijednosti emitenata koji kasne sa finansijskim izvještavanjem
4.6.2021. 09:21 Vitaminka a.d. Banja Luka - Note uz finansijski izvještaj za 2020. godinu
7.5.2021. 13:05 Vitaminka a.d. Banja Luka - Finansijski izvještaj za 2020. godinu
9.3.2021. 13:11 Vitaminka a.d. Banja Luka – Isključenje akcija sa službenog berzanskog tržišta i uvrštenje na slobodno tržište
25.12.2020. 13:14 Vitaminka a.d. Banja Luka - Obavještenje o prenosu akcija na otkupioca
22.10.2020. 13:47 Vitaminka a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 19. Skupštine akcionara
1.10.2020. 13:03 Vitaminka a.d. Banja Luka - Revizorski izvještaj za 2019. godinu
28.9.2020. 08:45 Vitaminka a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ukratko

Vitaminka a.d. Banja Luka
Oznaka HOV: VITA-R-A
ISIN: BA100VITARA0
CFI: ESVUFR
RIC: VITA.BJ
FIGI: BBG000RSQNQ1
Posljednja cijena: 0,219 KM
Vrijeme posljednje trgovine: 16.9.2020. 9:33:12
Status: Trading
Nije dostavljen revizorski izvještaj
Nije dostavljen izvještaj o poslovanju