Akcionarsko društvo "JUGOPREVOZ-BILEĆA" Bileća

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra Oslobodioca 15
Telefon + 387 59 370 028
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 51 0 51 13,29 0,00 13,29
5%-10% 1 0 1 9,10 0,00 9,10
10%-25% 3 0 3 46,71 0,00 46,71
> 25% 1 0 1 30,90 0,00 30,90
UKUPNO 56 0 56 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
VUJOVIĆ ZORAN 30,90138030,901380
RADOVIĆ RADOSLAVKA 22,29237022,292370
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 14,42002114,420021
PREF AD BANJA LUKA 10,00006210,000062
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0976239,097623
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9998754,999875
DELIĆ MILOVAN 0,3876500,387650
DELIĆ BORO 0,3758090,375809
NOSOVIĆ SLOBO 0,3639670,363967
ROGAN DUŠAN 0,3639670,363967
ŠULOVIĆ NENAD 0,3639670,363967
ZELENOVIĆ MILENKO 0,3639670,363967

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Svetozar Popović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milovan Delić zamjenik predsjednika
Mitar Miljanović član
Aleksandar Jugović član
Milivoje Ždrale član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Đoko Delić predsjednik
Ratko Delić član
Vesna Stolica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata