Podaci o emitentu

Adresa DANKA MITROVA 22A
78240 ČELINAC
Telefon / Faks 051 551 010/051 551 166
Web
Email mermer@blic.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 968 18 986 30,84 4,93 35,78
5%-10% 3 0 3 23,19 0,00 23,19
10%-25% 2 0 2 41,03 0,00 41,03
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 973 18 991 95,07 4,93 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 24,87149427,604318
ALEKSIĆ LJUBO 16,16309017,939054
MERMER AD ČELINAC 9,8999880,000000
PREF AD BANJA LUKA 8,1750839,073343
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 5,1133565,675200
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0875524,536683
DUIF POLARA INVEST AD - OMIF PRIVREDNIK INVEST 3,5647363,956421
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF POLARA ADRIATIC FOND 1,6478391,828900
MAROLT JOŽE 1,4173761,573114
KECMAN BRANKO 1,2410711,377437

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata