Tvornica za obradu metala eksplozijom a.d. Prijedor

Podaci o emitentu

Adresa DRAGE LUKIĆA BB
79000 PRIJEDOR
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 62 0 62 12,34 0,00 12,34
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 1 0 1 21,09 0,00 21,09
> 25% 1 0 1 51,57 0,00 51,57
UKUPNO 66 0 66 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BALTIĆ STOJAN 51,57077151,570771
KOS MILUTIN 21,08788121,087881
PREF AD BANJA LUKA 9,9999849,999984
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000735,000073
DANILOVIĆ ANDREJ 0,6428880,642888
PRAŠTALO GORDAN 0,6080660,608066
VASILJEVIĆ ŽELJKO 0,5450960,545096
OSTOJIĆ SAŠA 0,4682940,468294
ADAMOVIĆ SINIŠA 0,4682940,468294
IVELJIĆ STIPO 0,4682940,468294

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata