"AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE" preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 111
Telefon + 387 51 535 210
Web www.banjaluka-airport.com
Email aerodrom@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 1.6.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 649 8 657 11,13 1,10 12,23
5%-10% 1 0 1 9,95 0,00 9,95
10%-25% 1 0 1 13,13 0,00 13,13
> 25% 1 0 1 64,69 0,00 64,69
UKUPNO 652 8 660 98,90 1,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 1.6.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 64,69084474,467469
AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 13,1287190,000000
PREF AD BANJA LUKA 9,95065511,454482
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9752885,727196
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,3289721,529817
TODOROVIĆ DEJAN 1,0804861,243778
ŽIGON IZTOK 1,0673011,228601
NOVA BANKA AD BANJA LUKA 0,6099710,702155
REPUBLIKA SRPSKA 0,4937920,568418
VUČIĆ DARKO 0,3893940,448243

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Velimir Bobić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marinko Bašić izvršni direktor
Milan Dragić izvršni direktor
Pero Karanović izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marina Todorović predsjednik
Milorad Sajić član
Savo Marjanac član
Anđelko Šobot član
Željko Rodić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata