"AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE" preduzeće za usluge u vazdušnom saobraćaju a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I Karađorđevića 111
Telefon + 387 51 535 210
Web www.banjaluka-airport.com
Email aerodrom@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 649 8 657 11,57 1,10 12,67
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 22,64 0,00 22,64
> 25% 1 0 1 64,69 0,00 64,69
UKUPNO 651 8 659 98,90 1,10 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 64,69084464,690844
PREF AD BANJA LUKA 22,63999922,639999
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9752884,975288
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 1,3289721,328972
TODOROVIĆ DEJAN 1,0804861,080486
ŽIGON IZTOK 1,0673011,067301
VUČIĆ DARKO 0,8716310,871631
NOVA BANKA AD BANJA LUKA 0,6099710,609971
REPUBLIKA SRPSKA 0,4937920,493792
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,3742650,374265

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Velimir Bobić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marinko Bašić izvršni direktor
Milan Dragić izvršni direktor
Pero Karanović izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Marina Todorović predsjednik
Milorad Sajić član
Savo Marjanac član
Anđelko Šobot član
Željko Rodić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata