Akcionarsko društvo "AGROKOMBINAT" Rogatica - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Borička 3
Telefon + 387 58 415 247
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 16.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 216 5 221 18,84 1,23 20,08
5%-10% 2 0 2 19,46 0,00 19,46
10%-25% 1 0 1 22,49 0,00 22,49
> 25% 1 0 1 37,97 0,00 37,97
UKUPNO 220 5 225 98,77 1,23 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 16.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
UJIĆ TOMISLAV 37,97388337,973883
UJIĆ ARSEN 22,48544522,485445
JAGODIĆ MILORAD 9,7791299,779129
PREF AD BANJA LUKA 9,6838189,683818
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8419094,841909
DRAŠKOVIĆ STEVO 0,6332710,633271
BURUŠIĆ JOSIP 0,5431140,543114
UJIĆ VOJKO 0,4966830,496683
MANDŽIĆ MILKAN 0,4056250,405625
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODII 0,3975740,397574

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 22.11.1995., a kao AD egzistira od 10.10.2001. godine. Bavi se poljoprivrednom djelatnošću, a prije svega proizvodnjom sjemenskog krompira. U preduzeću je zaposleno 170 radnika i ostvaruje pozitivne rezultate.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milorad Štica stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata