"FARMLAND" akcionarsko društvo Nova Topola - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Nova Topola
Telefon + 387 51 891 431
Web www.farmland.cc
Email info@farmland.cc
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.394 16 1.410 13,81 0,80 14,61
5%-10% 1 0 1 5,28 0,00 5,28
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 43,13 36,98 80,10
UKUPNO 1.396 17 1.413 62,22 37,78 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
FL GRUPA DOO NOVA TOPOLA 43,12542745,217965
FARMLAND LLC 36,97846738,772741
PREF AD BANJA LUKA 5,2832105,539563
FARMLAND AD NOVA TOPOLA - U STEČAJU 4,6276690,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 2,6384572,766480
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 2,3197862,432347
ŽIGON IZTOK 0,2311780,242395
JOKSIMOVIĆ DRAŽEN 0,0945140,099100
CIKAČ SREĆKO 0,0771000,080841
ĆUTIĆ GORAN 0,0767630,080488

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Boro Skopljak stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata