Preduzeće za proizvodnju, trgovinu i izdavaštvo Štamparija "GRAFOKOMERC" a.d. Trebinje

Podaci o emitentu

Adresa Ruska 2
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 130 1 131 17,60 4,94 22,53
5%-10% 1 0 1 8,78 0,00 8,78
10%-25% 3 0 3 68,68 0,00 68,68
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 134 1 135 95,06 4,94 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 24,77339424,773394
DOO AUTO-SERVIS BANE ZVORNIK 24,01725424,017254
TOJIĆ MIRJANA 19,89117419,891174
PREF AD BANJA LUKA 8,7839838,783983
BMD DOO JANJA 4,9656614,965661
SANIERA AG 4,9357444,935744
VUČINIĆ RADIVOJE 0,9358980,935898
TANASILOVIĆ DUŠAN 0,3724530,372453
ĆORAK SAFIJA 0,3445550,344555
DŽOMBETA RAJKO 0,2979750,297975
KURILIĆ SREĆKO 0,2979750,297975
KOSOVIĆ DALIBOR 0,2979750,297975
KURILIĆ INKONIJA 0,2979750,297975
ĆORAK ALEN 0,2979750,297975
KOSJERINA NATAŠA 0,2979750,297975
ĆORAK NAZIF 0,2979750,297975
ILIĆ DANIJELA 0,2979750,297975
ĆORAK ALMA 0,2979750,297975
ERIĆ MIODRAG 0,2979750,297975
BEGOVIĆ SEAD 0,2979750,297975
BERAK MILA 0,2979750,297975
PEŠIĆ SAVA 0,2979750,297975

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Zdravko Pramenko direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Gavrilo Bobar predsjednik
Goran Ljačić zamjenik predsjednika
Zoran Krivopakić član
Jovan Miskin član
Andrija Lečić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Radomir Petković predsjednik
Dušanka Radovanović član
Radivoje Salatić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata