Preduzeće za izvođenje radova u građevinarstvu "GRAĐEVINAR" a.d. Novi Grad - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Sanska bb
Telefon + 387 65 354 445
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 18.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 25 1 26 8,84 3,06 11,90
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 4 0 4 47,78 0,00 47,78
> 25% 1 0 1 30,32 0,00 30,32
UKUPNO 31 1 32 96,94 3,06 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 18.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KRIVOKUĆA RAJKO 30,31760730,317607
SLADOJEVIĆ BORKO 12,48995812,489958
ŠAVIJA MIRKO 12,48995812,489958
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 11,82401211,824012
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 10,97536310,975363
PREF AD BANJA LUKA 9,9998679,999867
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999894,999989
LOVIĆ SVETOLJUB 3,0643513,064351
KRIVOKUĆA MIRKO 0,5793780,579378
SITNIĆ MILAN 0,5438830,543883

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Danko Vinčić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata