Akcionarsko društvo "HEMOPRODUKT" Hemijska industrija Doboj - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Svetog Save 61
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 495 1 496 22,71 0,02 22,74
5%-10% 3 0 3 22,88 0,00 22,88
10%-25% 2 1 3 32,75 21,63 54,38
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 500 2 502 78,35 21,65 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
PETROVIĆ RADOMIR 21,62717121,627171
MILOŠEVIĆ TOMISLAV 19,99614219,996142
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 12,75582512,755825
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 8,7038788,703878
PREF AD BANJA LUKA 8,3772538,377253
TATIĆ MILAN 5,8025855,802585
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,1886264,188626
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 2,9012932,901293
NINKOVIĆ NIKOLA 0,3066130,306613
NUNIĆ ZDRAVKO 0,2462630,246263

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Danilović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata