Podaci o emitentu

Adresa SRPSKO-GRČKOG PRIJATELJSTVA 1
75430
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 57 2 59 20,60 1,70 22,29
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 2 0 2 62,71 0,00 62,71
UKUPNO 61 2 63 98,30 1,70 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 32,70888832,708888
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 30,00031430,000314
PREF AD BANJA LUKA 10,00000210,000002
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000015,000001
JANKOVIĆ RADIVOJE 1,8316971,831697
JANJIĆ MILE 1,6681461,668146
SIMIĆ JELKA 1,5863811,586381
SIMIĆ MILOJKO 1,5046171,504617
GVOZDENOVIĆ DRAGO 1,5046171,504617
MILOVANOVIĆ PREDRAG 1,3901291,390129

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata