Mješoviti holding "ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE" -Matično preduzeće a.d. Trebinje- Zavisno društvo "ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI CENTAR ELEKTROENERGETIKE- IRCE" a.d. Istočno Sarajevo

Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića 17
Telefon + 387 57 342 014
Web
Email irce@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 183 2 185 15,31 1,17 16,48
5%-10% 2 0 2 19,02 0,00 19,02
10%-25% 1 0 1 13,50 0,00 13,50
> 25% 1 0 1 51,00 0,00 51,00
UKUPNO 187 2 189 98,83 1,17 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MH ERS MP AD TREBINJE 50,99999050,999990
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 13,49976713,499767
PREF AD BANJA LUKA 9,9228169,922816
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0975579,097557
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9614084,961408
ALIBABIĆ PLAMENA 1,3906961,390696
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,8072200,807220
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITA 0,6000060,600006
URTA PREDRAG 0,5471990,547199
SIMUNJAK OLEG 0,5233990,523399

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Todorović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragan Lalović predsjednik
Jelica Rajić član
Milan Anđić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata