Akcionarsko društvo za osiguranje "DUNAV OSIGURANjE" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Veselina Masleše 28
Telefon + 387 51 246 100
Web www.dunav.ba
Email info@dunav.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 15.2.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 138 63 201 7,72 2,34 10,06
5%-10% 0 1 1 0,00 8,40 8,40
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 81,54 81,54
UKUPNO 138 65 203 7,72 92,28 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 15.2.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD 81,53741981,537419
DUNAV OSIGURANJE 8,3988978,398897
INTEGRAL INŽENJERING AD 2,5767052,576705
SOFTIĆ DŽENIS 1,1224601,122460
POSAVEC DUBRAVKO 1,0761801,076180
ANTONIJEVIĆ NEBOJŠA 0,8232680,823268
BANJALUČKA PIVARA AD BANJA LUKA 0,5129940,512994
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 0,3963160,396316
JANKOVIĆ SLAVIŠA 0,3044070,304407
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 0,2692080,269208

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Bojan Popović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Zoran Subotić predsjednik
Ivana Soković član
Nebojša Aranđelović član
Nikolina Savić član
Bojan Popović član
Dalibor Račić član
Dragica Janković član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata