Podaci o emitentu

Adresa NJEGOŠEVA 1
74400 DERVENTA
Telefon / Faks 053 333 466/053 333 062
Web
Email komunalacderventa@hotmail.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 174 0 174 25,00 0,00 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 176 0 176 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA DERVENTA 65,00119665,001196
PREF AD BANJA LUKA 10,00001210,000012
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999914,999991
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 4,8148014,814801
PROFI NOVA DOO BIJELJINA 0,4740600,474060
PRERADOVIĆ BORISLAV 0,3837140,383714
RAILIĆ VERISLAV 0,2752000,275200
JEVTIĆ MLADEN 0,2672780,267278
MARIĆ MARINKO 0,2434530,243453
KUZMANOVIĆ MILENKO 0,2434530,243453
PETROVIĆ MARKO 0,2434530,243453
MARIĆ TEODOR 0,2434530,243453
NEDINIĆ DRAGOMIR 0,2434530,243453

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata