Podaci o emitentu

Adresa VOJVODE KEROVIĆA BB
76330 UGLJEVIK
Telefon / Faks /
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 4.577 80 4.657 10,87 0,03 10,90
5%-10% 2 0 2 14,10 0,00 14,10
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 4.581 80 4.661 99,97 0,03 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA UGLJEVIK 65,00030565,000305
PREF AD BANJA LUKA 10,00001010,000010
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0975659,097565
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000055,000005
ALIBABIĆ ŠERIF 0,9782290,978229
SEKULIĆ LJUBO 0,2918560,291856
GAJIĆ SAVO 0,1931670,193167
STEVANOVIĆ ĐORĐIJA 0,1931670,193167
SEKULIĆ SAVO 0,1931670,193167
ŠEŠLIĆ IVAN 0,1931670,193167
VIĆIĆ JOVO 0,1931670,193167
SEKULIĆ MIHAJLO 0,1931670,193167
BOGDANOVIĆ SAVO 0,1931670,193167
SIMIKIĆ SRETEN 0,1931670,193167
ĐURIĆ ZORAN 0,1931670,193167
STANIŠIĆ NOVO 0,1931670,193167
MITROVIĆ ČEDOMIR 0,1931670,193167
TEŠIĆ BORISLAV 0,1931670,193167
ZARIĆ MOMČILO 0,1931670,193167
FILIPIĆ ŽIVOJIN 0,1931670,193167

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1974, godine. Bavi se proizvodnjom isdistribucijom vode. U posljenje tri godine preduzeće je poslovalo sa negativnim finansijskim rezultatom.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata