Građevinsko preduzeće "KNEGRAD" a.d. Kneževo - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Rajkan Dukića bb
Telefon + 387 51 891 621
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 268 0 268 34,87 0,00 34,87
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 2 0 2 29,61 0,00 29,61
> 25% 1 0 1 30,53 0,00 30,53
UKUPNO 272 0 272 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
BOROJEVIĆ MILOVAN 30,52877530,528775
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 19,60554319,605543
PREF AD BANJA LUKA 10,00003710,000037
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000195,000019
ĐURIĆ DANICA 0,5163100,516310
KAURIN DRAGAN 0,5130660,513066
MILISAVIĆ GORAN 0,4313390,431339
MAKARIĆ RADOVAN 0,4247270,424727
SOLAREVIĆ JOVAN 0,4247270,424727
JOLIĆ ŽELJKO 0,4247270,424727

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 1970., a kao AD egzistira od 2001. godine. Bavi se izvođenjem grubih građevinskih radova, te proizvodnjom kamena i kamenih agregata. Posluje sa gubitkom.

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Boro Skopljak stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata