"MERMER" A.d. za proizvodnju i finalizaciju građevinskog materijala Čelinac

Podaci o emitentu

Adresa Danka Mitrova 22a
Telefon + 387 51 551 010
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.4.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 965 18 983 25,63 4,93 30,56
5%-10% 4 0 4 28,40 0,00 28,40
10%-25% 2 0 2 41,03 0,00 41,03
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 971 18 989 95,07 4,93 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.4.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF VIB FOND 24,87149427,604318
ALEKSIĆ LJUBO 16,16309017,939054
MERMER AD ČELINAC 9,8999880,000000
PREF AD BANJA LUKA 8,1750839,073343
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 5,2125755,785321
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 5,1133565,675200
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,0875524,536683
MAROLT JOŽE 1,4173761,573114
KECMAN BRANKO 1,2410711,377437
ZIF FORTUNA FOND DD 1,1846281,314792

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Ljubo Aleksić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Vladan Jović predsjednik
Ognjen Aleksić zamjenik predsjednika
Fatima Spahić član
Zdravko Zečević član
Miloš Grujić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jovan Spasojević predsjednik
Džavid Gunić član
Bojana Vranješ član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata