Podaci o emitentu

Adresa MARIJE BURSAĆ 7
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 243 228/051 212 830
Web www.unicreditbank-bl.ba
Email info-bl@unicreditgroup.ba
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 49 6 55 0,37 0,05 0,42
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 99,58 99,58
UKUPNO 49 7 56 0,37 99,63 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
UNICREDIT SPA 99,58384499,583844
KOMPANIJA MIKOM "LAKTING" DOO LAKTAŠI 0,0562570,056257
SJERIKOV IGOR 0,0504870,050487
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 0,0418320,041832
VIŠNJIĆ BOGDANKA 0,0375050,037505
ZZ "AGROPROMET" 0,0367830,036783
LEKIĆ MATE 0,0194740,019474
ZIF UNIOINVEST FOND AD BIJELJINA U LIKVIDACIJI 0,0151460,015146
PP "KOLUMIL" 0,0144250,014425
DUGONJIĆ ZLATKO 0,0108190,010819

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata