Podaci o emitentu

Adresa INDUSTRIJSKA ZONA BB
76101
Telefon 049 234 690
Web
Email khov.bd@teol.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 338 1 339 11,70 0,15 11,85
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 11,94 0,00 11,94
> 25% 0 1 1 0,00 76,21 76,21
UKUPNO 339 2 341 23,64 76,36 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
"GALAMES" DOO 76,21041676,210416
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 11,94281211,942812
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF PROFIT PLUS 4,8247234,824723
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,4631171,463117
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 1,1895111,189511
ZIF FORTUNA FOND DD 0,8551170,855117
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 0,2676600,267660
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,1933350,193335
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,1451060,145106
ALEKSIĆ JOKA 0,0360320,036032

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata