Podaci o emitentu

Adresa Srebreničkog odreda bb
Telefon + 387 56 441 004
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 49 0 49 13,33 0,00 13,33
5%-10% 3 0 3 21,67 0,00 21,67
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 53 0 53 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA SREBRENICA 64,99889564,998895
PREF AD BANJA LUKA 9,9999879,999987
JANJUŠ ZDRAVKO 6,6666586,666658
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000265,000026
TANASIJEVIĆ MILENKA 1,6260401,626040
SAVIĆ NENAD 1,6260401,626040
TURUNTAŠ ALEN 0,8130200,813020
TURUNTAŠ MILKA 0,8130200,813020
KOSTIĆ ALEKSANDAR 0,3251950,325195
MARJANOVIĆ MIROSLAV 0,3251950,325195
TORBICA SLOBODAN 0,3251950,325195
BABIĆ DRAGO 0,3251950,325195
POPOVIĆ SAŠA 0,3251950,325195
PLAVŠIĆ DRAGAN 0,3251950,325195
GAJIĆ MIRISLAV 0,3251950,325195

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Maksim Tegeltija direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Izet Suljanović predsjednik
Mladen Zekić član
Vladan Milovanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata