Podaci o emitentu

Adresa Veljka Mlađenovića bb
Telefon + 387 51 450 104
Web www.poslovnazonabl.com
Email info@poslovnazona.biz
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 20.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 111 16 127 23,30 1,70 25,00
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 113 16 129 98,30 1,70 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 20.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 65,00001065,000010
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 3,7582073,758207
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 3,0745583,074558
ZIF PROF-PLUS DD SARAJEVO 2,8744022,874402
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 2,2702412,270241
RADULJ DARKO 2,1292072,129207
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 1,6782591,678259
JP SPC 5 ZA RAČUN BEF FUND 1,2762301,276230

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Saša Panić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Dragana Kalabić predsjednik
Helena Krnetić zamjenik predsjednika
Jelena Vidović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata