"RATARSTVO" akcionarsko društvo Nova Topola - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Nova Topola
Telefon + 387 51 791 255
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.567 6 1.573 24,58 1,11 25,69
5%-10% 1 0 1 9,29 0,00 9,29
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,02 0,00 65,02
UKUPNO 1.569 6 1.575 98,89 1,11 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
V.S.T.-TREND DOO BANJA LUKA 65,01784065,017840
PREF AD BANJA LUKA 9,2899919,289991
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 4,9878644,987864
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,6396824,639682
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 3,5776093,577609
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 1,5964051,596405
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 1,0763791,076379
ĆOROVIĆ STANKA 0,8794370,879437
LALIĆ ZDRAVKO 0,1718310,171831
ALIBABIĆ - ŠABANOVIĆ AFRODITA 0,1540590,154059

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Slavko Vujančević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
predsjednik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata