Podaci o emitentu

Adresa S. SAVE 84
75420 BRATUNAC
Telefon / Faks 056 410 657/
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 24 0 24 20,00 0,00 20,00
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 27 0 27 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA BRATUNAC 65,00008465,000084
PREF AD BANJA LUKA 10,00000910,000009
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000045,000004
NINKOVIĆ RAJKO 1,7422651,742265
RADIĆ ŽIVKO 1,6696921,669692
ĆIRKOVIĆ RADIVOJE 1,6696631,669663
PERIŠIĆ BOŽO 1,6696631,669663
ĆIRKOVIĆ ZORAN 1,6515491,651549
PETROVIĆ JANKO 1,2341111,234111
VARAGIĆ ČEDOMIR 1,2159681,215968

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata