Podaci o emitentu

Adresa RADE JOVANOVIĆA 31
79288
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 19 0 19 35,89 0,00 35,89
5%-10% 5 0 5 29,23 0,00 29,23
10%-25% 2 0 2 34,89 0,00 34,89
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 26 0 26 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 24,88565024,885650
PREF AD BANJA LUKA 10,00005010,000050
DAVIDOVIĆ TRIVO 7,4194087,419408
JOVANOVIĆ DRAGAN 6,2902636,290263
VASILJEVIĆ MILENKO 5,4031725,403172
VIDOVIĆ JOVAN 5,1141675,114167
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000255,000025
MILOŠEVIĆ DUŠKO 4,7581364,758136
KARAĆ MIRA 2,9031602,903160
MACANOVIĆ RADMILA 2,5000122,500012
TEPIĆ ANĐELKA 2,5000122,500012

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata