Podaci o emitentu

Adresa Kralja Petra I bb
Telefon + 387 53 410 390
Web
Email tekomt@teol.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 361 2 363 61,67 0,28 61,95
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 38,05 0,00 38,05
UKUPNO 362 2 364 99,72 0,28 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ĐEKIĆ RAJKO 38,04979438,049794
PREF AD BANJA LUKA 3,8622543,862254
ĐUKIĆ JEVTO 3,7072303,707230
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 1,9301831,930183
JORGIĆ ZORAN 1,4083141,408314
ĐEKIĆ LJUBO 0,9222110,922211
SEKULIĆ STANA 0,7817950,781795
BUZAK VLADO 0,7043460,704346
POPOVIĆ MILAN 0,6709740,670974
POPILJOVSKI ZORAN 0,6478020,647802

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Rajko Đekić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milan Popović predsjednik
Saša Đekić član
Srđan Panić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata