Podaci o emitentu

Adresa NEVESINJSKIH USTANIKA
88280
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 70 0 70 55,00 0,00 55,00
5%-10% 1 0 1 5,00 0,00 5,00
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 30,00 0,00 30,00
UKUPNO 73 0 73 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 29,99951929,999519
PREF AD BANJA LUKA 10,00002010,000020
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000105,000010
KLJAKIĆ MILOSAV 2,9150252,915025
ANDRIJAŠEVIĆ VELJKO 2,5506472,550647
BUHA VASILIJE 2,3577612,357761
KOVAČEVIĆ DOBRIŠA 1,9719211,971921
KULJIĆ SLAVKO 1,9719211,971921
GRAHOVAC RADMILO 1,9719211,971921
ANDRIJAŠEVIĆ DESA 1,9719211,971921
BUHA LAZAR 1,9719211,971921
SIKIMIĆ MILAN 1,9719211,971921
KOVAČEVIĆ DRAGIŠA 1,9719211,971921

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata