Podaci o emitentu

Adresa Put Pavlovića most bb, Popovi
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 37 2 39 8,73 0,18 8,91
5%-10% 2 0 2 15,00 0,00 15,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 76,09 0,00 76,09
UKUPNO 40 2 42 99,82 0,18 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
SUBOTIĆ DRAGAN 76,08727076,087270
PREF AD BANJA LUKA 9,9999819,999981
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000145,000014
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 1,2412321,241232
STANKOVIĆ BORO 0,8480100,848010
VUJADINOVIĆ DRAGO 0,6175680,617568
VIDOVIĆ RANKO 0,5714980,571498
TRIFUNOVIĆ RADOMIR 0,4239820,423982
DRAGONJIĆ RANKO 0,2949400,294940
TEŠANOVIĆ TEŠO 0,2949400,294940

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milan Stokuća direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Petar Mitrović predsjednik
Slaviša Raković član
Gordan Santrač član
Mićo Cicović član
Momčilo Krasovac član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miladin Vidić predsjednik
Branislav Jefimić član
Dušanka Stevanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata