Podaci o emitentu

Adresa Milana Tepića 4
Telefon + 387 51 245 500
Web www.nlbbl.com
Email helpdesk@nlbbl.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 21 3 24 0,14 0,01 0,15
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 0 1 1 0,00 99,85 99,85
UKUPNO 21 4 25 0,14 99,86 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA 99,85323399,853233
BAJIĆ DRAGAN 0,0274180,027418
KOVAČEVIĆ MILEVA 0,0241920,024192
JOKIĆ ŽELJKO 0,0193540,019354
DRIMEX-HELASS DD RIBNJAK 0,0112900,011290
KALINIĆ GORDANA 0,0064510,006451
JOKIĆ BOGDAN 0,0064510,006451
ZAJOVIĆ NATAŠA 0,0064510,006451
KOVAČEVIĆ MARINKO 0,0064510,006451
JUNGIĆ NEBOJŠA 0,0048390,004839

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

NLB banka a.d. Banja Luka  posluje kao banka  univerzalnog tipa i ovlaštena je za obavljanje svih bankarskih poslova za preduzeća i građane. Banka je registrovana  za obavljanje  platnog prometa,  kreditnih i depozitnih  poslova u zemlji i inostranstvu, te za  trgovinu  hartijama od vrijednosti. Poslovna politika NLB  banke a.d. Banja Luka  zasnovana je na međunarodnim bankarskim standardima i dobrim  poslovnim običajima,  sa ciljem  pružanja  kvalitetnih i sigurnih  bankarskih usluga i proizvoda. Primarni ciljevi banke su krediti za mala i srednja preduzeća, podsticaj  i pomaganje investicionog ulaganja stranog kapitala  kao i unapređenje  privredne saradnje između Bosne i Hercegovine i svijeta. NLB banka  je prva banka u Republici Srpskoj koja je dobila certifikat o osiguranju depozita  Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Goran Babić predsjednik uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Babić predsjednik
Živko Šiftar član
Ljiljana Krsman član
Martin Mavrič član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Andreas Burkhardt predsjednik
Damir Kuder član
Dragan Gligorić član
Dragan Kovačević član
Hedvika Usenik član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata