Podaci o emitentu

Adresa Kozarskih brigada 15
Telefon + 387 51 813 157
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 348 0 348 27,82 0,00 27,82
5%-10% 1 0 1 9,62 0,00 9,62
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 62,55 0,00 62,55
UKUPNO 350 0 350 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA GRADIŠKA 62,55478262,554782
PREF AD BANJA LUKA 9,6239929,623992
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,8120074,812007
ČELIĆ VIDOSAVA 0,3200880,320088
SAVANOVIĆ ŽELJKO 0,3187170,318717
ĆULIBRK MIROSLAV 0,3080920,308092
KOJADINOVIĆ SREĆKO 0,2914470,291447
BAJCER ZLATKO 0,2815280,281528
MATIJAŠEVIĆ MILUTIN 0,2798570,279857
BJELAJAC SLOBODAN 0,2762160,276216

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Sandro Zeničanin direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Boro Malešević izvršni direktor
Jadranka Topić izvršni direktor
Ostoja Bubulj izvršni direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Babić predsjednik
Bisera Vidović član
Zoran Jović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata