Akcionarsko društvo "VODOVOD I KANALIZACIJA" Vlasenica - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Svetosavska 100
Telefon + 387 56 733 233
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 58 0 58 25,00 0,00 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 60 0 60 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA VLASENICA 65,00074765,000747
PREF AD BANJA LUKA 10,00000010,000000
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000005,000000
KOSORIĆ STOJAN 0,8329450,832945
TOMIĆ DAVOR 0,8329450,832945
VIDOVIĆ ZORAN 0,8329450,832945
VUKIČEVIĆ BRANKO 0,8329450,832945
PERIŠIĆ BRANO 0,8329450,832945
LAKIĆ DRAGANA 0,7695750,769575
MILJANIĆ NIKOLA 0,7062060,706206
STEVANOVIĆ MILANKO 0,7062060,706206

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miodrag Petrović stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata