Podaci o emitentu

Adresa Vojvode Sinđelića 69
Telefon + 387 53 204 831
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 258 0 258 15,67 0,00 15,67
5%-10% 1 0 1 9,16 0,00 9,16
10%-25% 1 0 1 11,01 0,00 11,01
> 25% 1 0 1 64,15 0,00 64,15
UKUPNO 261 0 261 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
GRAD DOBOJ 64,14823264,148232
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 11,01345511,013455
PREF AD BANJA LUKA 9,1638709,163870
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,5819414,581941
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 0,5570020,557002
KUTLE IVAN 0,2039850,203985
PIVAŠ MIRJANA 0,1849470,184947
OSMANČEVIĆ MEHMED 0,1809090,180909
HALILOVIĆ NERMIN 0,1646090,164609
HERCEG FARUK 0,1631950,163195

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Perica Jovanović direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Branislav Cvijanović izvršni direktor
Mladen Vulić izvršni direktor
Miloš Ilić zamjenik direktora

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Milenko Cvijanović predsjednik
Nebojša Marić zamjenik predsjednika
Ognjen Mitrović član
Sandra Starčević-Tatić član
Dragana Topić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata