Preduzeće vodovod i kanalizacija "IZVOR" a.d. Foča

Podaci o emitentu

Adresa Vuka Karadžića bb
Telefon + 387 58 210 248
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 15.186 175 15.361 10,78 0,12 10,90
5%-10% 2 0 2 14,10 0,00 14,10
10%-25% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 15.190 175 15.365 99,88 0,12 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
OPŠTINA FOČA 64,99941564,999415
PREF AD BANJA LUKA 10,00001610,000016
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 9,0976149,097614
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 5,0000085,000008
ALIBABIĆ SAMED 0,6551700,655170
ALIBABIĆ PLAMENA 0,3503420,350342
ALIBABIĆ ŠERIF 0,3015420,301542
MASTILO RANKO 0,2556040,255604
RAŠEVIĆ SLAVKO 0,2408740,240874
TODOROVIĆ MILAN 0,2335090,233509

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miomir Bojat direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Spasoje Jojić predsjednik
Ognjen Berezovski član
Radojica Mlađenović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata