Javno preduzeće Vodovod i kanalizacija "VRELO BIOŠTICA" a.d. Sokolac - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Danila Đokića 19
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 63 0 63 25,00 0,00 25,00
5%-10% 1 0 1 10,00 0,00 10,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 65 0 65 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 65,00018765,000187
PREF AD BANJA LUKA 9,9999979,999997
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999984,999998
MAKSIMOVIĆ DRAGOMIR 0,7200820,720082
STANIĆ RADUL 0,7200820,720082
MALOVIĆ DRAGO 0,7200820,720082
GRUJIĆ MILORAD 0,6918520,691852
VUKOSAVLJEVIĆ VELJKO 0,6494820,649482
VRBARAC DUŠAN 0,6494820,649482
TADIĆ NEBOJŠA 0,6494820,649482
PETROVIĆ GORAN 0,6494820,649482
JOLOVIĆ ŽELJKO 0,6494820,649482
UJIĆ RADOVAN 0,6494820,649482
VUKOSAVLJEVIĆ MILOMIR 0,6494820,649482

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Radomir Jokić stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata