Akcionarsko društvo za trgovinu naftom,naftnim derivatima i tečnim gasom "KRAJINAPETROL" Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa I. F. Jukića 2
Telefon + 387 51 212 910
Web www.krajinapetrol.com
Email krajinapetrol@blic.net
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 711 1 712 9,24 0,00 9,24
5%-10% 1 1 2 6,50 9,72 16,22
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 2 0 2 74,54 0,00 74,54
UKUPNO 714 2 716 90,28 9,72 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 42,26707442,267074
NES DOO BANJA LUKA 32,27087332,270873
INA, D.D. 9,7161729,716172
PREF AD BANJA LUKA 6,5023636,502363
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,2511823,251182
BAJIĆ MILOVAN 1,8417421,841742
BAJIĆ ZORAN 1,6432251,643225
BAJIĆ MIROSLAV 0,4082120,408212
RAJČEVIĆ PERICA 0,1432290,143229
CVIJIĆ MIRKO 0,0707170,070717

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Preduzeće je osnovano 1991. godine i pravni je sljedbenik OOUR-a “INA PLIN” i poslovne jedinice “INA TRGOVINA”.
Od 2003. god. poslujemo kao akcionarsko društvo za trgovinu naftom, naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.Vizija AD “Krajinapetrol” je biti među vodećim kompanijama u distribuciji naftnih derivata i tečnog naftnog gasa. Misija A.D.“KRAJINAPETROL”-a je da, uz zadovoljenje potreba potrošača, zahvaljujući proizvodima visokog kvaliteta i konkurentnih cijena, razvije mrežu veleprodaje naftnih derivata i tečnog naftnog gasa i usmjeri se ka modernizaciji benzinskih stanica.
A.D.“KRAJINAPETROLposjeduje 14 benzinskih stanica i punionicu auto-gasa u Ramićima, skladište naftnih derivata u Dervišima (kapacitet cca 4.600 t), skladište tečnog naftnog gasa u Ramićima (cca 210 t), terminal za istakanje goriva i tečnog naftnog gasa i upravnu zgradu (površina cca 900 m2).   Preduzeće ostvaruje pozitivno poslovanje i još uvijek ima neriješen imovinsko-pravni status i vodi niz tužbenih postupaka za rješenje imovinskog pitanja. INA Zg, koja je bila vlasnik do 1991. godine (kada je nastao KRAJINAPETROL, tada pod nazivom Trgopetrol), traži povrat imovine.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Milovan Bajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Velibor Maksimović predsjednik
Dijana Gajić zamjenik predsjednika
Jovo Vojnović član
Marijan Mrkonjić član
Sreten Kesić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata