Podaci o emitentu


Krajinapetrol a.d. Banja Luka

Adresa IVANA FRANE JUKIĆA 2
78000 BANJA LUKA
Telefon051 212 914
Faks051 212 898
Web www.krajinapetrol.com
Email krajinapetrol@blic.net
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja KRPT-L1
KRPT-R-A
-

Preduzeće je osnovano 1991. godine i pravni je sljedbenik OOUR-a “INA PLIN” i poslovne jedinice “INA TRGOVINA”.
Od 2003. god. poslujemo kao akcionarsko društvo za trgovinu naftom, naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.Vizija AD “Krajinapetrol” je biti među vodećim kompanijama u distribuciji naftnih derivata i tečnog naftnog gasa. Misija A.D.“KRAJINAPETROL”-a je da, uz zadovoljenje potreba potrošača, zahvaljujući proizvodima visokog kvaliteta i konkurentnih cijena, razvije mrežu veleprodaje naftnih derivata i tečnog naftnog gasa i usmjeri se ka modernizaciji benzinskih stanica.
A.D.“KRAJINAPETROLposjeduje 14 benzinskih stanica i punionicu auto-gasa u Ramićima, skladište naftnih derivata u Dervišima (kapacitet cca 4.600 t), skladište tečnog naftnog gasa u Ramićima (cca 210 t), terminal za istakanje goriva i tečnog naftnog gasa i upravnu zgradu (površina cca 900 m2).   Preduzeće ostvaruje pozitivno poslovanje i još uvijek ima neriješen imovinsko-pravni status i vodi niz tužbenih postupaka za rješenje imovinskog pitanja. INA Zg, koja je bila vlasnik do 1991. godine (kada je nastao KRAJINAPETROL, tada pod nazivom Trgopetrol), traži povrat imovine.

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 42,26707442,267074
PETROBART HOLDINGS LTD 25,26021425,260214
INA, D.D. 9,7161729,716172
PREF AD BANJA LUKA 6,5023636,502363
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 3,2511823,251182
DUIF KRISTAL INVEST AD - OAIF OPPORTUNITY FUND 3,2429233,242923
DUIF KRISTAL INVEST AD - OMIF MAXIMUS FUND 2,1619492,161949
BAJIĆ MILOVAN 1,5354521,535452
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 1,0974341,097434
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF AKTIVA INVEST FOND 0,8766200,876620

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 751 2 753 16,14 0,11 16,25
5%-10% 1 1 2 6,50 9,72 16,22
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 1 2 42,27 25,26 67,53
UKUPNO 753 4 757 64,91 35,09 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]