Akcionarsko društvo za proizvodnju čeličnih užadi "UNIS-USHA" Višegrad

Podaci o emitentu

Adresa Gavrila Principa 26
Telefon + 387 58 620 851
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 23.5.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 244 3 247 12,91 0,87 13,79
5%-10% 2 0 2 17,59 0,00 17,59
10%-25% 2 0 2 39,01 0,00 39,01
> 25% 1 0 1 29,61 0,00 29,61
UKUPNO 249 3 252 99,13 0,87 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.5.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MANDIĆ ALEKSANDAR 29,60984329,609843
DOO LUKOL BRČKO DISTRIKT 20,65025420,650254
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF JAHORINA KOIN 18,36058618,360586
PREF AD BANJA LUKA 9,9999799,999979
DUIF INVEST NOVA AD- OMIF INVEST NOVA 7,5925627,592562
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9999904,999990
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OAIF BORS INVEST FOND 4,1728544,172854
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,7531460,753146
KNEŽEVIĆ DRAGOLJUB 0,0909490,090949
ŠUŠNJAR MOMO 0,0817680,081768

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Preduzeće je osnovano 22.12.1982. godine. Bavi se proizvodnjom čelične užadi svih prečnika i konstrukcija, svih vrsta priveznica za vuču i prevoz tereta.

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Mandić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Aleksandar Mandić predsjednik
Sekula Pecikoza zamjenik predsjednika
Vladan Jović član
Mlađen Mandić član
Olga Govedarica član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata