"BOBAR BANKA" akcionarsko društvo Bijeljina - u stečaju

Podaci o emitentu

Adresa Njegoševa br. 1
Telefon + 387 55 233 300
Web www.bobarbanka.com
Email office@bobarbanka.com
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 13.6.2024.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 120 5 125 30,14 0,13 30,27
5%-10% 4 1 5 26,06 6,60 32,66
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 37,07 0,00 37,07
UKUPNO 125 6 131 93,26 6,74 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.6.2024.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
RAIFFEISEN BANK D.D. BIH SARAJEVO-KASTODI 37,06891848,682920
AKCIJSKI FOND RS AD BANJA LUKA 8,2556390,000000
BOBAR AUTOSEMBERIJA DOO BIJELJINA 7,09764811,293261
STAUBLI HOLZHAUSER VERTRIEBS AG ZUG 6,6045110,000000
BOBAR GROUP DOO BIJELJINA 5,5609988,848256
UNIVERZAL AD BIJELJINA 5,1427137,047779
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9533830,000000
PROGRES AD BIJELJINA 4,0727826,480314
GRAWE OSIGURANJE AD BANJA LUKA 3,6280785,772734
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 2,2180153,516884

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Lazo Đurđević stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata