"ČAJAVEC-MEGA" investicije, upravljanje i nekretnine a.d. Banja Luka

Podaci o emitentu

Adresa Jovana Dučića 23a
Telefon + 387 51 921 570
Web www.cmega.ba
Email info@cmega.ba
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 19.1.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 156 0 156 6,64 0,00 6,64
5%-10% 2 0 2 13,66 0,00 13,66
10%-25% 3 3 6 42,23 37,46 79,69
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 161 3 164 62,54 37,46 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 19.1.2023.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Jasminka Gajić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Nađa Alagić predsjednik
Novica Vuković član
Marinko Šiljegović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata