Podaci o emitentu

Adresa VIDOVDANSKA BB
78240
Telefon +387 51 551 474
Web www.hidrat.cjb.net
Email hidrat@blic.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 14.272 247 14.519 18,65 0,28 18,93
5%-10% 1 0 1 9,53 0,00 9,53
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 71,55 0,00 71,55
UKUPNO 14.274 247 14.521 99,72 0,28 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
KURTINOVIĆ VELIBOR 71,54555871,545558
PREF AD BANJA LUKA 9,5284159,528415
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,7682844,768284
DUJAKOVIĆ STANISLAV 0,6462630,646263
POPOVIĆ MILORAD 0,3814160,381416
BABIĆ NEDELJKO 0,3375450,337545
ZIF FORTUNA FOND DD 0,1914740,191474
OTVORENI INVESTICIONI FOND MONETA PODGORICA 0,1763850,176385
VUJIČIĆ GOJKO 0,0998580,099858
SAVIĆ GOJKO 0,0927420,092742

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Lice ovlašćeno za zastupanje

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata