Podaci o emitentu

Adresa Veljka Mlađenovića bb
Telefon
Web
Email
Emisije emitenata

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 30.11.2023.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 53 0 53 13,46 0,00 13,46
5%-10% 2 0 2 16,28 0,00 16,28
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 70,26 0,00 70,26
UKUPNO 56 0 56 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 30.11.2023.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
ILIĆ VELIMIR 70,25939270,259392
PREF AD BANJA LUKA 9,9974959,997495
DUIF POLARA INVEST AD - OAIF ADRIATIC BALANCED 6,2840186,284018
FOND ZA RESTITUCIJU RS AD BANJA LUKA 4,9988234,998823
DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS - OMIF VB FOND 3,0263193,026319
REPIJA MIRKO 1,5182461,518246
KNEŽEVIĆ VINKA 1,5182461,518246
DOMAZET DUBRAVKO 0,2451970,245197
IGNJATOVIĆ MLADEN 0,2277370,227737
OSTIĆ ALEKSANDAR 0,1670070,167007

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Lice ovlašćeno za zastupanje

Ime i prezimeFunkcija
Miroslav Prerad stečajni upravnik

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata