Podaci o emitentu

Adresa GRADSKO NASELJE BB
76330 UGLJEVIK
Telefon / Faks 055 774 369/055 771 327
Web www.riteugljevik.com
Email riteugljevik@spinter.net
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.6.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 1.046 126 1.172 23,55 1,36 24,91
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 1 0 1 10,09 0,00 10,09
> 25% 1 0 1 65,00 0,00 65,00
UKUPNO 1.048 126 1.174 98,64 1,36 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.6.2022.

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

-

Energetski potencijal ugljevičkog basena zasniva se na rezervama uglja od oko 430 miliona tona, i rudarskoj tradiciji dužoj od jednog vijeka.
Na bazi pomenutih rezervi uglja urađen je tehnički projekat termoelektrane Ugljevik 2 x 300 MW.
Termoelektrana ugljevik izgrađena je na području ugljevičkog ugljenog basena, pored gradića Ugljevik, udaljenog od Bijeljine 25 km, a od Tuzle 45 km.
Gradnja ove termoelektrane obavljena je u periodu 1977-1985. godine, a nakon probnog pogona u novembru 1985. godine počela je redovnu proizvodnju.
Instalisana snaga termoelektrane Ugljevik I je 300 MW, sa projektovanom godišnjom proizvodnjom od 1.601 GWh, a sadašnja snaga za stabilan rad bloka kreće se oko 285 MW na generatoru sa mogućom godišnjom proizvodnjom od 1.521 GWh, na pragu termoelektrane.
Za potrebe snabdijevanja ugljem termoelektrane Ugljevik I paralelno sa izgradnjom termoelektrane izgrađen je površinski kop Bogutovo Selo, projektovane godišnje proizvodnje od 1.750.000 tona rovnog mrkog uglja, koji je od termoelektrane udaljen oko 2 km.

Direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata