Podaci o emitentu

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 333 348/051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 23.9.2021.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 258 29 287 7,02 1,26 8,28
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 91,72 0,00 91,72
UKUPNO 259 29 288 98,74 1,26 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 23.9.2021.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 91,71733991,717339
GAJIĆ ZORAN 2,0604922,060492
INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO BEOGRAD 0,8407510,840751
ANDŽIĆ MILORAD 0,3520410,352041
SOFTIĆ DŽENIS 0,3212650,321265
MLAĐEN VLATKO 0,3103170,310317
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,2396420,239642
PROKOPIĆ RASTKO 0,2363580,236358
ELEK NEDELJKO 0,2059880,205988
ŠAROVIĆ BRANISLAV 0,1938140,193814

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Adžić predsjednik
Borislav Trampa član
Dejan Vukosavljević član
Jasna Zrilić član
Nenad Nenadić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Ljupko Miletić član
Miroslav Lazarević član
Avram Milenković član
Branko Krsmanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]