Podaci o emitentu

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon / Faks 051 333 348/051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenata

Vlasnička struktura

Datum: 13.1.2022.
Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 7 0 7 0,91 0,00 0,91
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 99,09 0,00 99,09
UKUPNO 8 0 8 100,00 0,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Deset najvećih akcionara

Datum: 13.1.2022.
Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 99,08629799,086297
ANDŽIĆ MILORAD 0,3520410,352041
MLAĐEN VLATKO 0,3032970,303297
ELEK NEDELJKO 0,2059880,205988
PETROVIĆ MIJAT 0,0297880,029788
MILAKOVIĆ NEDELJKO 0,0129390,012939
NICOLAS DOO BANJA LUKA 0,0074840,007484
BAMBI VEMAX DOO 0,0021660,002166

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Direktor

Ime i prezimeFunkcija
direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Siniša Adžić predsjednik
Borislav Trampa član
Dejan Vukosavljević član
Jasna Zrilić član
Nenad Nenadić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Ljupko Miletić član
Miroslav Lazarević član
Avram Milenković član
Branko Krsmanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata