Podaci o emitentu


Nova banka a.d. Banja Luka

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon051 333 348
Faks051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja NOVB-O-G
NOVB-R-E

-

Deset najvećih akcionara

Datum: 14.1.2021.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 89,02406189,024061
GAJIĆ ZORAN 1,8248021,824802
LUČIĆ MLADEN 0,9110910,911091
INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO BEOGRAD 0,7696840,769684
BL BM AD 0,5466550,546655
ANDŽIĆ MILORAD 0,4251760,425176
ČAJAVEC-SIP AD BANJA LUKA 0,3644360,364436
SOFTIĆ DŽENIS 0,3602920,360292
MLAĐEN VLATKO 0,3480140,348014
UNICREDIT BANK D.D. MOSTAR - KASTODI 0,2687530,268753

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 14.1.2021.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 279 30 309 9,67 1,30 10,98
5%-10% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 89,02 0,00 89,02
UKUPNO 280 30 310 98,70 1,30 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
. . direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Ljupko Miletić član
Miroslav Lazarević član
Avram Milenković član
Branko Krsmanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Jasna Zrilić predsjednik uprave
Borislav Trampa član
Dejan Vukosavljević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]