Podaci o emitentu


Nova banka a.d. Banja Luka

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon051 333 348
Faks051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja NOVB-O-G
NOVB-R-E

-

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.5.2020.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 28,92092128,920921
RESPECT PLUS DOO BANJA LUKA 9,6666029,666602
BAN GRADNJA DOO BANJA LUKA 9,1729699,172969
INVEST NOVA AD BIJELJINA 5,0003605,000360
GAS - PETROL DOO MRKONJIĆ GRAD 4,8685624,868562
RADANOVIĆ SLOBODAN 4,7587584,758758
N SPORT DOO BEOGRAD 3,5227863,522786
LEGEND DOO ISTOČNA ILIDŽA 2,9684072,968407
NEW CONCEPT DOO BANJA LUKA 2,1607152,160715
GAJIĆ ZORAN 1,8248021,824802

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 21.5.2020.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 325 35 360 41,77 5,47 47,24
5%-10% 3 0 3 23,84 0,00 23,84
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 28,92 0,00 28,92
UKUPNO 329 35 364 94,53 5,47 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Ljupko Miletić član
Miroslav Lazarević član
Avram Milenković član
Branko Krsmanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić predsjednik uprave
Borislav Trampa član
Dejan Vukosavljević član
Jasna Zrilić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]