Podaci o emitentu


Nova banka a.d. Banja Luka

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon051 333 348
Faks051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja NOVB-O-G
NOVB-R-E

-

Deset najvećih akcionara

Datum: 22.10.2020.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 64,54309264,543092
INVEST NOVA AD BIJELJINA 5,3076395,307639
RADANOVIĆ SLOBODAN 4,6881994,688199
GAJIĆ ZORAN 1,8248021,824802
ĆURČIĆ SLOBODAN 1,7070981,707098
LANACO DOO BANJA LUKA 1,4371671,437167
RADOVANOVIĆ RADOVAN 1,3397491,339749
NINIĆ NEBOJŠA 1,0139961,013996
INSTITUT ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANJA DOO BEOGRAD 0,7926390,792639
MIKEREVIĆ DRAGAN 0,7926390,792639

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 22.10.2020.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 319 34 353 28,15 2,00 30,15
5%-10% 1 0 1 5,31 0,00 5,31
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 64,54 0,00 64,54
UKUPNO 321 34 355 98,00 2,00 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Ljupko Miletić član
Miroslav Lazarević član
Avram Milenković član
Branko Krsmanović član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić predsjednik uprave
Borislav Trampa član
Dejan Vukosavljević član
Jasna Zrilić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]