Podaci o emitentu


Nova banka a.d. Banja Luka

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon051 333 348
Faks051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja NOVB-O-F
NOVB-R-E

-

Deset najvećih akcionara

Datum: 17.10.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 28,92092128,920921
RESPECT PLUS DOO BANJA LUKA 9,6666029,666602
BAN GRADNJA DOO BANJA LUKA 8,5503168,550316
GAS - PETROL DOO MRKONJIĆ GRAD 7,2267417,226741
RADANOVIĆ SLOBODAN 5,0409975,040997
INVEST NOVA AD BIJELJINA 5,0003605,000360
NEW CONCEPT DOO BANJA LUKA 2,1607152,160715
ELEK NEDELJKO 1,9464021,946402
LEGEND DOO ISTOČNA ILIDŽA 1,8281101,828110
GAJIĆ ZORAN 1,8248021,824802

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 17.10.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 319 34 353 33,82 1,78 35,59
5%-10% 5 0 5 35,49 0,00 35,49
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 28,92 0,00 28,92
UKUPNO 325 34 359 98,22 1,78 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Avram Milenković član
Branko Krsmanović član
Goran Radanović član
Ljupko Miletić član
Miroslav Lazarević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Igor Jovičić zamjenik predsjednika
Jasna Zrilić izvršni direktor
Srđan Kondić predsjednik uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]