Podaci o emitentu


Nova banka a.d. Banja Luka

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon051 333 348
Faks051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja NOVB-O-F
NOVB-R-E

-

Deset najvećih akcionara

Datum: 11.7.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 28,92092128,920921
RESPECT PLUS DOO BANJA LUKA 9,6666029,666602
GAS - PETROL DOO MRKONJIĆ GRAD 7,2267417,226741
BAN GRADNJA DOO BANJA LUKA 6,8384806,838480
RADANOVIĆ SLOBODAN 5,0892755,089275
INVEST NOVA AD BIJELJINA 5,0003605,000360
NEW CONCEPT DOO BANJA LUKA 2,1607152,160715
ELEK NEDELJKO 1,9464021,946402
GAJIĆ ZORAN 1,8248021,824802
SIVRIĆ ANAMARIA 1,7118351,711835

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 11.7.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 314 33 347 35,58 1,68 37,26
5%-10% 5 0 5 33,82 0,00 33,82
10%-25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
> 25% 1 0 1 28,92 0,00 28,92
UKUPNO 320 33 353 98,32 1,68 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Avram Milenković član
Branko Krsmanović član
Goran Radanović član
Ljupko Miletić član
Miroslav Lazarević član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Igor Jovičić zamjenik predsjednika
Jasna Zrilić izvršni direktor
Srđan Kondić predsjednik uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]