Podaci o emitentu


Nova banka a.d. Banja Luka

Adresa KRALJA ALFONSA XIII BR. 37/A
78000 BANJA LUKA
Telefon051 333 348
Faks051 211 337
Web www.novabanka.com
Email office@novabanka.com
Emisije emitenta u berzanskom sistemu trgovanja NOVB-O-F
NOVB-R-E

-

Deset najvećih akcionara

Datum: 21.3.2019.

Naziv% učešća% učešća
sa pravom
glasa
MG MIND DOO 20,97457520,974575
RESPECT PLUS DOO BANJA LUKA 9,6666029,666602
GAS - PETROL DOO MRKONJIĆ GRAD 7,2267417,226741
BAN GRADNJA DOO BANJA LUKA 6,8384806,838480
RADANOVIĆ SLOBODAN 5,1412665,141266
INVEST NOVA AD BIJELJINA 5,0003605,000360
INTEGRAL INŽENJERING AD 3,1897103,189710
BALTA TARIK 2,3970702,397070
NEW CONCEPT DOO BANJA LUKA 2,1607152,160715
INTERPROMET DOO NOVI GRAD 2,0225352,022535

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Vlasnička struktura

Datum: 21.3.2019.

Udio
akcionara
Broj akcionara % vlasništva od
ukupnog kapitala
Domaći Strani Ukupno Domaći Strani Ukupno
< 5% 318 33 351 43,47 1,68 45,15
5%-10% 5 0 5 33,87 0,00 33,87
10%-25% 1 0 1 20,97 0,00 20,97
> 25% 0 0 0 0,00 0,00 0,00
UKUPNO 324 33 357 98,32 1,68 100,00

[Izvor: Centralni registar hartija od vrijednosti RS]

Područje djelatnosti

Područje
Oblast
Grana
Razred

Registar emitenata

Lica čija imena se nalaze u evidenciji, a nisu na tim funkcijama, trebaju se obratiti Komisiji za hartije od vrijednosti.
›› Više o registru emitenata


Direktor

Ime i prezimeFunkcija
Srđan Kondić direktor

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Nadzorni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Goran Radanović predsjednik
Grega Kukec zamjenik predsjednika
Leon Batagelj član
Miroslav Lazarević član
Nebojša Ninić član

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]


Upravni odbor

Ime i prezimeFunkcija
Igor Jovičić zamjenik predsjednika
Jasna Zrilić izvršni direktor
Srđan Kondić predsjednik uprave

[Izvor: Registar emitenata Komisije za hartije od vrijednosti RS]